Polityka prywatności

Witamy!

Jeżeli jesteś tutaj, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce Politykę prywatności, czyli dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem sklepu Proste Rzeczy (dalej jako “Sklep”). 

Pamiętaj! Szanujemy prawa każdego z naszych Klientów, dlatego zobowiązujemy się działać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej “RODO”) oraz obowiązującym prawem krajowym z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności została zbudowana w formie pytań i odpowiedzi, aby ułatwić Ci zrozumienie tych informacji:

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu [dalej „Dane Osobowe] jest Marika Szemat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Proste Rzeczy Marika Szemat i adresem ul. Sosnowa 6, 62-001 Zielątkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki NIP 6731776623, REGON 520509882.

2) Kiedy obowiązuje Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Proste Rzeczy Marika Szemat, jest administratorem Danych osobowych i przetwarza Dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Sklep przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których Sklep pozyskał Dane osobowe z innych źródeł.

3) Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu (więcej o tym w pkt 6), możemy przetwarzać następujące Dane osobowe, czyli informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji kierowanej do Sklepu,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • szczegóły dotyczące złożonych w Sklepie zamówień,
 • aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych przez Sklep w ramach newslettera,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • czas spędzony na stronie Sklepu,
 • przeglądane podstrony,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony Sklepu.

Zakres przetwarzanych Danych osobowych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu ich przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki (pkt 6).

4) Skąd mamy Twoje Dane osobowe?

 W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • zakładasz w Sklepie konto użytkownika, 
 • składasz w Sklepie zamówienie,
 • przesyłasz do Sklepu reklamacje lub odstępujesz od umowy,
 • dodajesz komentarz lub opinię o danym produkcie z oferty Sklepu,
 • kontaktujesz się z nami.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm Sklepu gromadzi Twój adres IP,
 • mechanizm Sklepu gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś oraz szczegóły składanych zamówień, również tych niedokończonych.

5) Kto ma dostęp do Twoich Danych osobowych?

Dostęp do Twoi Danych osobowych może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator Danych osobowych stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

6) W jakich celach przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

Zakładając w Sklepie konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-mail oraz hasło. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania konta.

W ramach edycji danych konta użytkownika możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień w Sklepie, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

Dane osobowe przekazane przez Ciebie przy okazji założenia konta użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia przez Sklep na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z tego konta. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane te  będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to do usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania Sklepu ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Każdorazowo składając zamówienie w Sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog Danych osobowych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiasz produkt z oferty Sklepu musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Sklep zamówienia.

Ponadto system wykorzystywany przez Sklep do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim Danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

Dane osobowe zgromadzone przez Sklep w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zgromadzone w związku z zamówieniem będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje Dane osobowe, przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam Dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują przykładowo: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane osobowe przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zgromadzone w związku z reklamacją lub odstąpieniem będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje Dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z Tobą kontakt.

Twoje Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu udzielenia Ci odpowiedzi, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania tych danych po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez właściwe przepisy prawa. Twoje Dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania Danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu relacji z danym klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

7) Jak długo przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Okresy przechowywania Danych osobowych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania (pkt 6 powyżej).

 8) Kim są odbiorcy Twoich Danych osobowych?

Współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Twoje Dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje Dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Dodatkowo korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat informacje związane z korzystaniem z naszego Sklepu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • czas spędzony na stronie Sklepu,
 • przeglądane podstrony,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony Sklepu,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają charakteru Danych osobowych. Informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, dlatego informacje te przetwarzane są również przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. 

9) Czy przekazujemy Twoje Dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie.

10) Twoje prawa

Pamiętaj, że RODO przyznaje Ci szereg potencjalnych uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do ich sprostowania (poprawiania); prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. 

Odpowiedni wniosek należy przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres kontakt@prosterzeczy.pl. 

Ponadto, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Co istotne wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich Danych osobowych.

11) Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

12) Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz Sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

13) Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym Sklepie. 

14) Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Raz jeszcze informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w Sklepie.

15) W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

16) Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Google Analytics, Przelewy24, Get Response, InPost, inFakt

17) Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Nie.

18) Czym są logi serwera?

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

19) Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony Danych osobowych w naszym Sklepie, podjęliśmy decyzję o nie wyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych, ponieważ w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W przypadku pytań czy jakichkolwiek innych wątpliwości związanych z ochroną Twoich Danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@prosterzeczy.pl

Aktualizowanie…
 • Brak produktów w koszyku.

Wszystkie produkty dostępne od ręki ✅

 DARMOWA wysyłka już od 40 zł kurierem lub do paczkomatu 📦

 

Powiadom mnie o dostępności Podaj swój adres e-mail poniżej aby otrzymać informacje, gdy tylko produkt pojawi się ponownie w sklepie.